Rukovodstvo

GENERALNI  DIREKTOR           Marković  Mihajlo, dipl.građ.inž.

TEHNIČKI DIREKTOR                Pavlović Srbobran, dipl.građ.inž.

DIREKTOR FINANSIJSKO

EKONOMSKOG SEKTORA         Marković Stojanka, dipl.ecc.

DIREKTOR SEKTORA

TEHNIČKE PRIPREME               Đurić Marija, građ.inž.

DIREKTOR SEKTORA MEHANIZACIJE

ASF.BAZA I DROBILIČNIH POSTROJENJA         Garibović Jasmin, dipl.maš.inž.