Rukovodstvo

GENERALNI  DIREKTOR           Milan Mitrović mast.inž.maš.

TEHNIČKI DIREKTOR                Veljko Mojsilović, dipl.građ.inž.

DIREKTOR FINANSIJSKO

EKONOMSKOG SEKTORA         Marković Stojanka, dipl.ecc.

DIREKTOR SEKTORA

TEHNIČKE PRIPREME               Đurić Marija, građ.inž.

DIREKTOR SEKTORA MEHANIZACIJE

ASF.BAZA I DROBILIČNIH POSTROJENJA         Branislav Panić