Kontakt

Preduzeće za puteve “Valjevo”a.d. Valjevo

OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU

Naziv: Preduzeće za puteve “Valjevo”a.d. Valjevo

Skraćeni naziv: PZP “Valjevo”a.d. Valjevo

Sedište: Valjevo, Milovana Glišića broj 94

PIB: 101898873

Matični broj: 07188994

Šifra delatnosti: 4211

Žiro račun: 160-7211-74 Banca Intesa

Broj zaposlenih: 422

Telefon: 014/221-486 ,  Faks: 014/222-325

E-mail: office@pzp-va.rs