Asfaltne baze

    • Asfaltna baza u Valjevu, kapaciteta 200t/h
    • Asfaltna baza u Duvaništu (kod Šapca), kapaciteta 120t/h
    • Asfaltna baza u Dobanovcima, kapaciteta 200t/h – u ovom momentu je u fazi priprema za puštanje u probni rad