Reference

Referenc lista važnijih poslova izvedenih u periodu od 2006. – 2016. godine

Rehabilitacija, poboljšanje, izmena ili ojačanje kolovozne konstrukcije i dogradnja kolovoza

 1. R-205, deonica Mionica-Krčmar, L=16,02km, poboljšanje i ojačanje kolovozne konstrukcije, 5,593 mil. USD
 2. R-259, rehabilitacija regionalnog puta, L=7,06km, 2,588 mil. USD
 3. M-19, deonica Šabac-Zminjak, L=20,92km, izmena kolovozne konstrukcije, 3,386 mil. USD
 4. M-19, deonica Prnjavor-Loznica, L=18,819km, izmena kolovozne konstrukcije, 1,809 mil. USD
 5. M-4, deonica Iverak-Ćelije, L=11,377km, rehabilitacija-dogradnja kolovoza, 3,245 mil. USD
 6. M-4, deonica Kamenica-Valjevo, L=15,763km, rehabilitacija-dogradnja kolovoza, 4,642 mil. USD
 7. M-14.1, deonica kroz Loznicu, izgradnja, rekonstrukcija i poboljšanje, od km 0+000 – km 2+105, L=2,105km, 0,702 mil. USD
 8. LOT XX – pojačano održavanje, deonica puta M-19, L=10,890 km, 0,060 mil. USD
 9. LOT XXI – pojačano održavanje M-19, deonica Debrc-Mišar, L=16,638km, 1,580 mil. USD
 10. LOT XXII – rehabilitacija državnog puta I reda broj 2: Beograd-Ljig-Preljina, deonica Gukoši-Dići-Ugrinovci, L=15,5km, 2,817 mil. USD
 11. R-113, deonica kroz Ljuboviju, rehabilitacija regionalnog puta, L=0,624km, 0,320 mil. USD
 12. Izgradnja lokalnog puta, deonica Ograda-Manastir Bogoštica, L=2,462km, 0,410 mil. USD
 13. R-259, Brežđe (Bogdanovića brdo) – Planinica – Srasle bukve, ukupne dužine L=16.6km, deonica 1: Bogdanovića Brdo – Kozomor, L=3.5km, poboljšanje kolovozne konstrukcije, 0,315 mil. USD
 14. Lokalni putevi na teritoriji grada Šapca, deo puta Skakale-Dvorište-B.Reka (L=1400m),deo puta Varna-Gornja Vranjska (L=110m), rekonstrukcija, 0,459 mil. USD
 15. Izgradnja i sanacija lokalne putne mreže na teritoriji opštine Valjevo, L=10,196km, 1,403 mil. USD
 16. Veza regionalnog puta R-213 sa pristupnim putem verskom objektu manastiru Lelić, L=3,9km, 1,278 mil. USD
 17. M-4, deonica kroz Loznicu, Trg Vuka Karadžića, izgradnja, rekonstrukcija i poboljšanje, L=1,386km, 0,490 mil. USD
 18. Pristupni put Gračanica-Manastir Soko Grad (veza manastira sa regionalnim putem R-127), I faza, L=4,42km, 0,507 mil. USD
 19. R-111, Valjevo-Debelo Brdo, od km 0+000 – km 10+000 i od km 21+000 – 33+000, L=22,00km, 0,635 mil. USD
 20. M-21, Valjevo-Kosjerić sa sanacijom klizišta od km 1+050 do km 1+300, L=250m, 0,563 mil. USD
 21. M-21, Valjevo-Kosjerić, poboljšanje puta sa sanacijom klizišta od km 2+000 – km 2+035 (obilaznica Valjevo), L=35,00m, 0,287 mil. USD
 22. M-4, sekcija 5, Grad Loznica, rehabilitacija puta, L=3,498km, 1,760 mil. USD
 23. Rehabilitacija ulica u Loznici, L=9,274 km, 0,353 mil. USD
 24. Nekategorisani put Đukića potok-Crkva u Gornjoj Ljuboviđi, L=1,656km, 0,281 mil. USD
 25. Asfaltiranje kolovoza preko podloge od šljunka i asfaltiranje postojećih asfaltnih kolovoza lokalnih puteva opštine Bogatić. L=14,027km, 1,188 mil. USD
 26. Izvođenje radova na lokalnom putu br.5, Gornja Trešnjica – Pošivena Ćuprija, L=3.046,00m, od km 0+000 do km 3+046, u opštini Ljubovija, 0,286 USD
 27. Izvođenje radova na lokalnom putu za Veliki Majdan, od km 0+000 do km 2+366,88, L=2.366,88m, u opštini Ljubovija, 0,441 USD
 28. Rekonstrukcija opštinskog (lokalnog) puta Torničko Prisedo – Razbojište, L=2,5km, 0,245 USD
 29. Rekonstrukcija puta u Banji Koviljači, sa javnom rasvetom, 0,318 USD
 30. Sanacija kol.kon. IIA-175, deonica: Brežđe – Divčibare, L=2200m, 0,394 USD
 31. Sanacija klizišta na Iia 137, Krupanj – Mačkov Kamen – Gračanica, na km 6+900, 0,435 USD
 32. opštinskog (lokalnog) puta Torničko Prisedo – Razbojište, L=2,5km, nastavak radova, 0,245 USD
 33. Pojačano održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Krupanj, 0,323 USD
 34. kolovozne konstrukcije na državnom putu IIA -139, ID 13902, Korenita-Kostajnik-Stolice, 0,272 USD
 35. Izvođenje radova na državnom putu IIB-327, deonica Družetić-most na Tamnavi-Joševa-Gola Glava, od km 10+217 do km 11+967, L=1.750,00 m1, 0,207 USD
 36. Izvođenje radova na državnom putu IIB-327, deonica Družetić-Joševa-Gola Glava put za Družetić (Purića mala), od km 0+500 do km 3+062, 0,217 USD
 37. Rehabilitacija asfaltnog kolovoza na putu Lipnjak-Paljuvi, opština Ub, od km 19+400 do km 21+060, L=1,66km, 0,154 USD
 38. Poboljšanje državnog puta IIA reda broj 137, Krupanj-Gračanica (Ljubovija), deonica Rakići-Ramići, L= 6,05 km, 2,042 USD
 39. Izvođenje radova na lokalnim putevima na teritoriji opštine Ub, ukupne dužine L=7.225,00m, 0,347 USD
 40. Lokalni put br.1, deonica Rajinovača-Gornje Košlje od km 0+000 do km 2+000,L=2 km i lokalni put Davidovići-Brđani, L=1859,50 m, opština Ljubovija, 0,358 USD
 41. Lokalni put veza IIA 150 – IIB 356, deonica IIA 150 – Struganik, od km 1+994,52 do km 4+129,46 L=2,13km, opština Mionica, 0,256 USD
 42. Sanacija klizišta na državnom putu IB reda br.21, deonica Valjevo-Kosjerić, ods km 159+734 do km 159+770 i dva klizišta na državnomk putu IIB reda br.342, deonica Valjevo(Iverak)-Karaula-Ub, od km 3+610 do km 3+710 i od km 3+480 do km 3+565, 0,179 USD
 43. Pojačano i investiciono održavanje opštinskih i nek. puteva na teritoriji opštine Krupanj, 0,454 USD
 44. Sanacija 10 klizišta u opštinama Osečina, Krupanj i Valjevo, 0,395 USD
 45. Sanacija 5 klizišta u opštinama Mionica i Koceljeva, 0,265 USD
 46. Izvođenje svih ostalih objekata u periodu od 2006. – 2014.godine u ukupnoj vrednosti od 57,920 mil. USD

Od napred navedenih radova u 2012. i 2013. godini Preduzeće je ugovorilo i završilo radove na sledećim poslovima:

 1. LOT XXII – rehabilitacija državnog puta I reda broj 2: Beograd-Ljig-Preljina, deonica Gukoši-Dići-Ugrinovci, L=15,5km, 2,817 mil. USD
 2. LOT XX – pojačano održavanje, deonica puta M-19, L=10,890 km, 0,060 mil. USD
 3. LOT XXI – pojačano održavanje M-19, deonica Debrc-Mišar, L=16,638km, 1,580 mil. USD
 4. Izvođenje svih ostalih objekata u 2012.godini u ukupnoj vrednosti od 5,240 mil. USD

Ukupan poslovni prihod u periodu od 2006. do 2016. godine iznosio je 171.250.432,49 USD.

Referenc lista važnijih poslova na održavanju državnih puteva I i II reda u periodu od 2006. – 2016. godine

 1. Redovno održavanje – zimsko i letnje održavanje, L=110,61km (vrednost oko 5,5 mil. USD)
 2. Savremeno održavanje – zimsko i letnje, po Pilot projektu na teritoriji okruga Mačve i Kolubare, na 1.269,37km puteva. U periodu novembar 2008. – decembar 2012.godine posao na održavanju puteva po Pilot projektu finansiran je iz kredita Svetske Banke. (vrednosti oko 39,745 mil. USD).
 3. Redovno održavanje – zimsko i letnje održavanje u 2014. godini, L=1.365,625km (vrednost oko 9,335 mil. USD)
 4. Redovno održavanje – zimsko i letnje održavanje u 2015. godini, L=1.365,625km (vrednost oko 7,142 mil. USD)
 5. Redovno održavanje – zimsko i letnje održavanje u 2016. godini, L=1.365,625km (vrednost oko 8,312 mil. USD)

Ukupno održavanje puteva vršeno je na 1.365,625km puteva